2012-06-14

Rikard Eriksson på LimoEurope mötte idag Svenska Taxiförbundets nya ordförande Bo Bylund dagen efter hans tillträdande, och presenterade våra kärnfrågor.

Tillbaka till toppen